Faculties

- Electrical Engineering Course, Department of Electrical Engineering and Computer Science, School of Engineering
- Department of Electrical Materials and Engineering, Graduate School of Engineering
Professors Associate Professors Assistant Professors
Hideki Ueno Yoshihiro Oka Kingo Azuma
Masayoshi Nagata Yusuke Kikuchi Syo Okada
Tatsuya Nakamura Mayuko Koga Jiayi Tang
Yasuo Nara Kazuya Tada Hidenobu Mori
Eiko Furutani Naoyuki Fukumoto  
Shin-ichi Honda Shunjiro Fujii  
Kazushi Miki Yasushi Hotta  
  Haruhiko Yoshida  
- Electronics and Computer Science Course, Department of Electrical Engineering and Computer Science, School of Engineering
- Department of Electronics and Computer Science, Graduate School of Engineering
Professors Associate Professors Assistant Professors
Satoru Aikawa Teijiro Isokawa Kensuke Kanda
Akira Enokihara Tadashi Kawai Seiji Nakashima
Naotake Kamiura Takuya Sakamoto Takayuki Yumoto
Syoji Kobashi Noriaki Toyoda
Hironori Fujisawa Manabu Nii
Kazusuke Maenaka Takayuki Fujita  
Masakazu Morimoto  
Shinichiro Yamamoto  
  Haruhisa Hayashi*  

* belong only to Department of Electronics and Computer Science, Graduate School of Engineering

- Mechanical Engineering Course, Department of Mechanical Engineering and Metallurgy, School of Engineering
- Department of Mechanical Engineering, Graduate School of Engineering
Professors Associate Professors Assistant Professors
Toshihiko Asami Masayoshi Abo Naohisa Takagaki
Shozo Inoue Nozomu Araki Keisuke Yoshiki
Koichi Okuda Osamu Kawanami  
Koichi Kaizu Masaaki Kimura  
Hiroshi Kinoshita Fumiyoshi Kimura  
Hiroshige Kumamaru Masahiro Kusaka  
Masaharu Kuroda Takao Sato  
Yasuo Konishi Masayuki Nunobiki  
Yasunori Harada Masaru Higa  
Itsuro Honda Yoshiyuki Yamaguchi  
- Material Engineering Course, Department of Mechanical Engineering and Metallurgy, School of Engineering
- Department of Materials and Synchrotron Radiation Engineering, Graduate School of Engineering
Professors Associate Professors Assistant Professors
Seigo Ito Hiroki Adachi Atsushi Ito
Seichiro Suga Norio Inui Daisuke Okai
Koji Sumitomo Takafumi Suzuki
Shiro Toriduka Noriyuki Tsuchida  
Naoto Matsuo Akira Heya  
Tohru Yamasaki Eri Miura-Fujiwara  
  Kousuke Moritani  
- (Laboratory of Advanced Science and Technology for Industry)
- Department of Materials and Synchrotron Radiation Engineering, Graduate School of Engineering
Professors Associate Professors Assistant Professors
Yuichi Utsumi Yoshihiko Shoji Sho Amano
Kazuhiro Kanda Masahito Niibe
Satoru Suzuki Yuichi Haruyama Satoshi Hashimoto
Shuji Miyamoto Akinobu Yamaguchi Tetsuo Harada
Takeo Watanabe    
- Applied Chemistry Course, Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering, School of Engineering
- Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering
Professors Associate Professors Assistant Professors
Hiroaki Imataka Tadao Takada Mizuho Kondo
Takeshi Kawase Masahiro Takeo Kodai Machida
Nobuhiro Kawatsuki Mitsunobu Nakamura Jun-ichi Inamoto
Seiji Negoro Hiroshi Nishioka  
Yasuji Muramatsu Jun-ichi Nishida  
Yoshiaki Matsuo Atsushi Mineshige  
Kazushige Yamana Shin-ichi Yusa  
- Chemical Engineering Course, Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering, School of Engineering
- Department of Chemical Engineering, Graduate School of Engineering
Professors Associate Professors Assistant Professors
Hajime Kishi Yusuke Asakuma Takeshi Kakibe
Masafumi Kobune Koji Arafune Ai Nozaki
Koji Maeda Kenji Iimura Ayumu Matsumoto
Masao Morishita Kazuhiro Ito  
Shinji Yae Takeyuki Kikuchi  
Takuji Yamamoto Hiroshi Satone  
  Naoki Fukumoto  
  Satoshi Matsuda  
  Hiroaki Yamamoto  
Designated Professors
Hisakazu Imaki Hiroshi Uchida Yousuke Kawasima
Shinichi Sato Akihisa Inoue Shigeki Fukuyama
Satoshi Kakunai Nobuyuki Matsui Michitaka Suzuki
  • UNIVERSITY OF HYOGO
  • UNIVERSITY OF HYOGO